ΚΑΛΑΝΤΑ

Ατάκες από κάλαντα που άκουσα σήμερα από τσιγκανόπουλα (political correct όρος).

Αρχιμηνιά κι αντιχρονιά

Ντύσου αρχόντισσα κυρία

Ψιλή μου δέντρο Λιβαδειά

Εκκλησιά εκκλησιά στο Άγιο Όρος

Στην αρχή είπα να τους διορθώσω, αλλά μετά σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να στερήσω και από άλλους το γέλιο που πρόσφεραν σε μένα.
Καλή χρονιά σε όλους