ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Κάποιοι φίλοι με ρώτησαν πως νιώθω μετά το χθεσινό.

Έτσι.