ΤΑΛΕΝΤΟ

Τα δέκα πρώτα δευτερόλεπτα, έπιασα τον εαυτό μου να τον λυπάται. Τα υπόλοιπα λυπόμουν τον εαυτό μου